Zorg aanvragen

Iedereen in Nederland heeft onder bepaalde voorwaarden recht op verzorging of verpleging thuis.
In 2015 is er veel veranderd. De AWBZ  is toen opgesplitst in drie nieuwe wetten:

1. De Wet Langdurige Zorg (WLZ). Deze wet regelt de langdurige zorg rondom mensen die al opgenomen zijn in een instelling of deze wens wel hebben, maar voorlopig nog thuis blijven en daar zorg ontvangen. De indicatiestelling voor de WLZ is nog steeds in handen van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Binnen de WLZ is een eigen bijdrage verplicht.

2. De Zorgverzekeringswet (ZvW). Deze regelt de verpleging en verzorging bij cliënten thuis. Vanaf 1 januari 2015 zal de wijkverpleegkundige bepalen welke zorg ingezet gaat worden bij een hulpvraag. Ze gaat hiervoor met u in gesprek om te onderzoeken welk deel van de zorg door professionals geboden kan worden. De wijkverpleging zal vanaf 1 januari 2015 deel uitmaken van het basispakket, maar komt niet onder het eigen risico te vallen. Ook geldt er geen eigen bijdrage voor het CAK. Let op: een klein deel van de persoonlijke verzorging valt vanaf 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeenten (WMO 2015). Dat is het geval als de persoonlijke verzorging feitelijk onderdeel is van begeleiding in het dagelijks leven, en geen lichamelijke hulp is.

3. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Volgens deze wet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die zelfstandig wonen en een beperking of psychische problemen hebben. Begeleiding valt hier ook onder, dit is hulp in het dagelijks leven om zelfstandig te leven. Dit kan individuele hulp zijn of in een groep (dagbesteding) Uw Gemeente is verantwoordelijk voor zorg vanuit de WMO.

Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. Het Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Wlz en de Wmo. Het CAK geeft informatie over alle zaken rondom de eigen bijdrage en int de eigen bijdrage. Meer informatie hierover vindt u op de website www.hetcak.nl
Hier vindt u  ook een rekenvoorbeeld voor het berekenen van de eigen bijdrage.

Wilt u meer informatie over alle veranderingen in de zorg? Kijkt u dan even op de website www.hoeverandertmijnzorg.nl

Heeft u op dit moment al een Persoonsgebonden Budget (PGB) dan kan onze zorg ook hieruit betaald worden. Vanaf 2015 is een PGB om zelf wijkverpleging in te kopen alleen mogelijk als u een budgetplan maakt en in staat bent om het PGB te beheren (eventueel met hulp van een vertegenwoordiger). Het beheren houdt onder meer in: contracten afsluiten met zorgverleners, planningen maken wie wanneer welke zorg geeft, controleren of zorgverleners zich aan de afspraken houden, enzovoort. Onze wijkverpleegkundigen kunnen voor u de indicatie voor een PGB-aanvraag verzorgen.

Om voor een PGB in aanmerking te komen moet uw zorgvraag wel voldoen aan een of meer van de volgende eisen:

  • U heeft zorg nodig op wisselende of ongebruikelijke tijden.
  • De zorg kan op verschillende plaatsen geleverd worden, bijvoorbeeld thuis, op uw werk en op andere locaties.
  • De zorg is moeilijk in te plannen omdat de tijden wisselen of omdat u alleen hulp op afroep nodig heeft.
  • U moet 24 uur per dag direct hulp in buurt hebben, of kunnen oproepen.
  • U heeft vaste zorgverleners nodig omdat u speciale zorg nodig heeft, of omdat u bijzondere hulpmiddelen gebruikt.

Heeft u zorg thuis nodig omdat u of uw naaste niet meer beter wordt en thuis wil sterven (terminale thuiszorg) dan zijn er nog een aantal zaken belangrijk om te weten. Wilt u hierover meer informatie klikt u hier >.