Terminale zorg

Als duidelijk is dat de levensverwachting van een zieke minder dan drie maanden is, en deze persoon wil graag thuis in de eigen, vertrouwde omgeving sterven, kunnen wij helpen om dit mogelijk te maken. Dit betekent dat er meer zorg gegeven en vergoed kan worden zodat het sterfbed thuis en te midden van geliefden en familie kan plaatsvinden.

  • Palliatief terminale zorg is een vorm van intensieve verpleging en verzorging thuis, dit valt sinds 2015 onder wijkverpleging vanuit de basisverzekering en wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.
  • Voor wijkverpleging betaalt u geen eigen eigen bijdrage.

Om in aanmerking te komen voor  Palliatief Terminale Zorg (PTZ)  is er een (medische) verklaring nodig van de huisarts of specialist. Een van onze wijkverpleegkundigen gaat samen met u en uw familie/mantelzorgers bepalen hoeveel tijd er nodig is om de zorg thuis efficiënt en zo prettig mogelijk te laten verlopen, de machtiging hiervoor wordt door haar verzorgd. Zij zal ook met uw huisarts in overleg gaan over de medische verklaring omtrent uw situatie. Wanneer u vanuit het ziekenhuis naar huis komt, kan de transferverpleegkundige al een heel aantal zaken voor u regelen en anders kunnen wij u hierin volledig adviseren en ondersteunen.

Voor meer informatie over het aanvragen van zorg in het algemeen klikt u hier >.

Komt u er met de gegeven informatie niet uit, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.