Home

Care Thuiszorg

Uw zorg in onze handen

Care Thuiszorg, ervaren verpleegkundigen/verzorgden die intensief met elkaar samenwerken in Oisterwijk. Zo bundelen wij onze krachten in zeer persoonlijke, kleinschalige thuiszorg in de privacy van uw eigen omgeving.

Sinds 1 januari 2015 maakt Care Thuiszorg Oisterwijk onderdeel uit van ‘Zorgcoöperatie Thuisbasis Brabant’. Met onze regionaal werkende coöperatie (www.thuisbasisbrabant.nl) hebben we contracten voor het bieden van Wijkverpleging afgesloten met alle grote zorgverzekeraars. Met zes andere teams uit de regio delen we kennis en gaan we door middel van krachten bundeling actief werken aan kwaliteitsverhoging, scholing en digitale ondersteuning om zo onze cliënten in de regio te kunnen verzekeren van nog betere zorg. Onze klanttevredenheid kunt u op Zorgkaart Nederland hier bekijken >

Onze kernwaarden:

  • Een klein team van vertrouwde zorgverleners als uw aanspreekpunt voor de zorg
  • Deskundigheid en ervaring op het gebied van alle vormen van verpleging en verzorging thuis, o.a. wondverzorging, stomazorg, katheterzorg en palliatief terminale zorg
  • Aandacht en respect voor uw persoonlijke levenssfeer
  • Een luisterend oor
  • Het organiseren, coördineren en rapporteren van de zorg
  • Het verzorgen van contacten met huisarts, apotheek en eventueel ziekenhuis
  • 24-uurs bereikbaarheid voor eventuele noodgevallen
  • Zorgverleners met het ‘Keurmerk ZZPers Thuiszorg’